esmaspäev, 31. august 2015

Toredat kooliaastat!

Raamatukogus on huvitav näitus" Aabits on aegumatu". Aabitsad on pärit Piret Keskra erakogust. Vanim  näitusel olev aabits "Emakeele Elawad healed" on koguni aastast 1909. Lisaks aabitsatele on välja pandud ka pinalid, sulepead, pliiatsid, krihvel ja tahvel. See on huvitav retk eri ajastustesse. Suur rõõm on vaadata sarnast aabitsat, millest sai kunagi lugema õpitud. 
Tulge vaatama!

Näitus on avatud 30.septembrini.

Õppereis Riia ja Lätimaakolmapäev, 5. august 2015

Näitus "Uued maakoolimajad 1920-1940"


Esmaspäeval, 3. augustil avati raamatukogus Arhitektuurimuuseumi näitus“Traditsionalismist funktsionalismini. Uued maakoolimajad 1920-1940″.
Näitus annab pildi perioodist, kus kooliuuenduse käigus ehitati Eestis 20 aasta jooksul ainuüksi maapiirkonda üle 210 uue hoone. Neist on säilinud ca 160 hoonet, neist koolidena tegutseb täna alla poole. Nende kõrval saab rääkida üha enam seltsimajadest, raamatukogudest ja ka  elamisfunktsioonist, mis kunagistes koolimajades koha on leidnud. Näitusel eksponeeritud 22 koolihoonet annavad kõneka läbilõike tollaste koolimajade stiilisuundumustest tänaseni säilinute hulgas. Lisaks saab ajalooliste fotode abil aimdust ka nendest hoonetest, mis tänaseks kaduvikku on läinud. Ülevaate teema mahukusest annab kaart, millele on kantud 1920.–30. aastatel maale ja alevitesse ehitatud uued algkoolimajad. Põgusalt tutvustatakse 1920. aastatel korraldatud arhitektuurivõistlusi koolimajade tüüpprojektidele, samuti kooliehituses olulist rolli mänginud Põllutöökoja Ehitustalitust.
Kogu perioodil pöörati suurt tähelepanu maa-arhitektuurile ja sealhulgas maakoolide ökonoomsusele, modernsusele ning veel enam traditsioonilisele ehitustavale. Selle tulemusel kerkinud sajad koolimajad moodustavad veel tänagi meie maa-arhitektuuri paremiku. Näitusega loodame juhtida enam tähelepanu vajadusele neid enam hoida ja väärtustada. Näituse kuraator on Sandra Mälk. Näitus on välja kasvanud kuraatori samateemalisest magistritööst.
Koostaja: Sandra Mälk (Arhitektuurimuuseum, 2015)
Näitusel on esindatud Raplamaa koolihoonetest Kehtna algkool, Rapla algkool ja Seli-Hagudi algkool. Täname näituse kuraatorit Sandra Mälku ja Hageri Muuseumi juhatajat Virve Õunapuud, kes vahendas seda huvitavat näitust.
Näitust saab külastada 3. oktoobrini!
Põnevat vaatamist!