neljapäev, 2. juuni 2016

Näitus "Piibliköited"

Kohila raamatukogu fuajees on Eesti Nahakunstnike Liidu näitus "Piibliköited".
Piiblitõlke ajalugu on pikk ja huvitav osa Eesti ajaloos. Aastal 1684 trükiti lõunaeestikeelne Uus Testament ja aastal 1715 põhjaeestkeelne Uus Testament. Esimene Piibel, mida nimetatakse tänapäeval ka täispiibliks, kuna koosnes kõigist osadest see on Vanast Testamendist, Apogriivast ja Uuest Testamendist, ilmus trükist põhjaeestikeelsena 1739. aastal.
Piiblitõlked eesti keelde kujunesid pöördeliseks Eesti ajaloos. Algas kirjaoskuse väärtustamine ja laiem levik ning eestlaste tõus kirjarahvaste hulka. See oli aluseks ka ühtse eesti keele tekkele.
Kirjastus "Eesti raamat" andis 1990. aastal välja selle Piibliraamatu faksiimväljaande, mis trükiti Tallinna Raamatutrükikojas. Teatud hulk köitmata poognakomplekte on säilinud tänaseni. Sündis idee osa nendest nahka köita ja näitusele välja panna. Praegune näitus on selle idee materialiseerumine.
(Eesti Nahakunstnike Liit)

Näitus on avatud 30. juulini!

Olete oodatud!


Kommentaare ei ole: